1. SC Bohumín 98 - házená

Vstup do sportovní haly Bospor pro diváky s omezeními!

Publikováno: 5.11.2021

SH Bospor bude od 1. listopadu zpřístupněna i pro diváky, ale za dodržení podmínek stanovených MZČR a handball.cz pro vstup diváků do haly. U vchodu do haly (k tribuně) bude pořadatel, který bude kontrolovat, zda vstupující diváci splňují některou z podmínek pro vstup. 

Je možné se nechat otestovat i v den turnaje (tréninku) přímo před SH, kde má Bohumínská městská nemocnice zřízeno odběrové místo pro antigenní testování, které je otevřeno o víkendu od 7:30 do 15:00, v pracovní dny v odpoledních hodinách (cena za test je 100,- Kč).
Samotest je možné provést také na recepci haly (50,- Kč). 
Diváci, kteří se takto prokážou (viz. podmínky níže), obdrží u vstupu pásek na ruku, pro zrychlení odbavení v průběhu turnaje.

Vzhledem k rostoucímu počtu nakažených stoupá rovněž i počet kontrol, které zjišťují, zda jsou dodržována veškerá nařízení, a tudíž, zda mají všechny v hale přítomné osoby platný certifikát či negativní test, zda, mimo hráčů a trenérů, používají ochranu dýchacích cest či zda jsou diváci a ostatní účastníci utkání dostatečně a viditelně informováni o dodržování hygienických pravidel.

 

Prosíme, mějte na paměti, že za nedodržení vládních nařízení hrozí klubu, dotčeným i odpovědným osobám postih formou vysoké pokuty!

 

Děkujeme Vám, protože sami dobře víte, že my ta opatření nevymýšlíme. Rádi bychom letos trénovali po celý rok a sezónu konečně dohráli ;-)
Výtah opatření ke vztahu k divákům níže, kompletní informace v příloze.


OBECNÉ PODMÍNKY PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO HALY
Pro potvrzení bezinfekčnosti pro vstup do haly formou testu pro diváky došlo ke zkrácení doby platnosti testů následovně:
- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem,
- osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem,
- osoba má platný certifikát o očkování,
- osoba má potvrzení o prodělání nemoci Covid-19, které není starší 6-ti měsíců
 

Co se týče osob aktivně se podílejících na utkání (hráči, rozhodčí apod.), platí i nadále následující pravidla:
Děti do dosažení věku 12 let nemusí žádným způsobem prokazovat bezinfekčnost při vstupu do haly.
Pro potvrzení bezinfekčnosti pro vstup do haly formou testu při utkání či turnaji bude dostačující, aby osoba absolvovala nejdéle před 7 dny antigenní test nebo RT-PCR test s negativním výsledkem.
I nadále samozřejmě platí prokázání se certifilkátem o ukončeném očkování či laboratorně potvrzeném prodělání nemoci v posledních 180 dnech.


Zpět na aktuality